top of page

PRIVAATSUSTINGIMUSED

Veebilehe TAIMSELT.EE kliendiandmete vastutav töötleja on OÜ Minnsa (registrikood 16074383, tlf +372 555 73 762, e-post elys@koolitused.ee). OÜ Minnsa edastab veebipoe ostude teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Stripe-ile.

 

Mis on kliendiandmete töötlemine?
Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Isikuandmed, mida taimselt.ee veebilehel töödelakse: 

·    ees- ja perekonnanimi

·    e-postiaadress;

·    aadress (tänav, linn, postiindeks)
·    kaardinumber

·    veebilehe külastatavuse andmed koos IP-aadressiga

Isikuadmete töötlemise eesmärk

Kliendiandmeid kogutakse ja töödeldakse selleks, et saaksime täita kliendiga sõlmitud lepingu ja kohale toimetada veebipoes sooritatud ostu. 
Kogutud isikuandmete abil saame isikut teavitada uutest pakkumistest veebilehel.

Ostuajaloo andmed (ostu kuupäev, kogus, toode ja ostu sooritamiseks vajalikud kliendi andmed) kasutatakse juriidiliste kohustuste täitmiseks (raamatupidamine) ja ostetud kaupade statistika tegemiseks. 

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 

Muude andmete kogumine

Sisenedes  taimselt.ee veebileheküljele salvestatakse üldised, mitteisiklikud andmed automaatselt. Nendeks on kasutatav veebilehitseja, külastuste arv, keskmine leheküljel veedetud aeg, külastatud leheküljed jmt. Seda infot kasutatakse lehekülje kasutamissageduse hindamiseks ja lehekülje sisu uuendamiseks. Neid andmeid ei töödelda edasi ega edastata kolmandatele isikutele.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

 

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed     edastatakse     veebipoe    klienditoele     ostude    ja    ostuajaloo     haldamiseks     ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Isikuandmed edastatakse raamatupidajale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti elys@koolitused.ee vahendusel. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist. Kui soovd oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat infot või andmete kustutamist, võta ühendust meili teel:  elys@koolitused.ee

bottom of page